PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U KREATIVNOM NATJEČAJU „MODNA LASTA“

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje obrazovno-ekološki nagradni natječaj “Modna lasta” za učenike svih razreda osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NATJEČAJA

Natječaj se organizira na službenoj stranici (www.modnalasta.com), započinje 12. veljače 2024., a završava u ponoć 12. travnja 2024. godine. i odnosi se na Republiku Hrvatsku. Sve informacije o Natječaju biti će dostupne na navedenoj web stranici.

CILJEVI NATJEČAJA

Informativno–edukativna aktivnost učenika o usvajanju svakodnevnih navika kojima mogu očuvati prirodne vrijednosti okoliša, čime se posredno osigurava uspješnost uspostavljanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Istovremeno, natječajem se potiče kreativnost, umjetničko izražavanje i stvaralaštvo, skretanjem pozornosti na teme gospodarenja otpadom modne industrije.

SUDIONICI NATJEČAJA

Sudionici natječaja su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske, formirani u grupe do najviše petero učenika pod vodstvom nastavnika/mentora. Jedan mentor može mentorirati više učeničkih grupa koje se grupiraju isključivo unutar navedenih dobnih skupina.

TEHNIČKE UPUTE, NAČIN SUDJELOVANJA I TIJEK PROVOĐENJA NATJEČAJA

Učenicima osnovnih i srednjih škola za koje su osmišljeni kreativni zadaci raspoređeni u tri dobne skupine, odnosno tri kategorije:
•   za niže razrede osnovnih škola (od 1. do 4. razreda)
•   za viših razrede osnovnih škola (od 5. do 8. razreda)
•   za srednje škole (od 1. do 4. razreda)

Učenici nižih razreda osnovnih škola, promišljajući sa svojim mentorom o tome što je održiva moda, trebaju izraditi naslovnicu časopisa održive mode na kojoj će fotografijama prikazati svoj rad/radove kao isječke sa stranica časopisa, s pripadajućim opisima i naslovima. Nastali radovi pokazuju kako su staroj odjeći udahnuli novi život, promišljanjem i korištenjem kreativnih tehnika koje promiču kulturu recikliranja i rekreiranja, npr. rekompozicijom prikupljenog tekstilnog otpada, dodatnim šivanjem, pletenjem, bojanjem tekstila prirodnim bojama i slično. Kreativno rješenje, odnosno naslovnica časopisa, dostavlja se skenirana u visokokvalitetnom elektronskom formatu.

Učenici viših razreda osnovnih škola istražuju kako pretvoriti odbačenu odjeću iz problema u rješenje, tako što će je koristiti kao sirovinu i inspiraciju za izradu umjetničkog djela. Inspirirajući se postojećim modnim časopisima, promišljajući iz perspektive održive mode, učenici imaju zadatak u obliku duplerice časopisa održive mode prikazati kako je tekao proces prikupljanja stare odjeće i koja kreativna ideja stoji iza izrade umjetničkog djela od tekstila. U jednoj do dvije kartice teksta treba opisati naziv umjetničkog djela, što predstavlja, gdje bi ga htjeli izložiti, koja je njegova ključna poruka i kako može utjecati na mijenjanje javnog mišljenja o brzoj modi i negativnom utjecaju na okoliš. Kreativno rješenje, odnosnoduplerica časopisa, dostavlja se skenirana u visokokvalitetnom elektronskom formatu.

Učenici srednjih škola, imaju zadatak detaljnije istražiti  i dublje promisliti o problemima i mogućim rješenjima tekstilnog i drugih vrsta otpada nastalih iz modne industrije. Na temelju prikupljenih informacija i istraživanja trebaju osmisliti mini časopis o održivoj modi od najviše šest stranica, u koji ulaze naslovnica, tekstovi i oprema teksta – baš kao u pravoj novinarskoj redakciji. Tema časopisa je spora moda, kako modna industrija utječe na okoliš, koji su trendovi koje viđamo na društvenim mrežama i u medijima, koje osobe predvode promjene i kako se u lokalnoj zajednici može doprinijeti smanjenju tekstilnog otpada. Kreativno rješenje, odnosno mini časopis o održivoj modi, dostavlja se skenirano u visokokvalitetnom elektronskom formatu.

Metoda izrade radova prepuštena je na izbor kreativnoj skupini i mentoru kreativnih skupina. Učenicima nižih razreda preporuča se raditi u klasičnom formatu, odnosno na papiru, koristeći metode pisanja, crtanja, bojenja i rekompozicije likovnih tehnika, ali im je dozvoljena i upotreba digitalnih alata ukoliko ih poznaju.

Učenicima viših razreda osnovnih škola i učenicima srednjih škola dozvoljena je i upotreba osobnih računala, ispis vlastitih radova, crteža te rekompozicija postojećih, kao i korištenje programa za uređivanje tekstova i fotografija koji moraju biti vlastiti i originalni.

Pristigli radovi moraju biti originalni. Neće se uzimati u obzir tuđi radovi preuzeti s Interneta ili bilo kojih drugih neovlaštenih izvora, kao ni korištenje alata umjetne inteligencije. Kreativna rješenja dostavljaju se skenirana u visokokvalitetnom elektronskom formatu.

Pristigle radove provjerava stručni žiri u sastavu predstavnika medija Modra lasta, ok! i Story, influencerice Mateje Frajsberger, predstavnika Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te predstavnika Komunikacijskog laboratorija.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Prijavom se smatra slanje u potpunosti popunjenog online obrasca Prijavi rad, uključujući i finalnu verziju kreativnog rješenja. Prijavu za sudjelovanje u natječaju izvršava nastavnik/mentor. Radovi s nepotpunom prijavom neće se razmatrati. Prijavom rada na natječaj, mentor odnosno učitelj razredne nastave, učitelj razredne nastave u produženom boravku, nastavnik ili učitelj-voditelj grupe prihvaća pravila i uvjete natječaja.

Jedan mentor može mentorirati više učeničkih grupa koje se grupiraju isključivo unutar navedenih dobnih skupina.

Svaki učenik može biti član samo jedne grupe koja se prijavljuje na natječaj.

OBJAVA REZULTATA

Nagrađeni radovi, učenici i mentori  bit će proglašeni 22. travnja 2024. godine putem objave na web stranici www.modnalasta.com, u tiskanim i digitalnim medijima te na društvenim mrežama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nagrade za najoriginalnije i najbolje radove uključuju nagrade za učenike i mentore, a navedene su na web stranici natječaja.

SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKIH ZASTUPNIKA

Kako bi učenik imao pravo sudjelovanja u natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskih zastupnika. Škola je odgovorna za prikupljanje suglasnosti roditelja/zakonskih zastupnika svih učenika koji sudjeluju u ovom natječaju, što će potvrditi pristajanjem na pravila natječaja kod prijave na web stranici.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu provedbe Natječaja, Organizator prikuplja i obrađuje sljedeće podatke:

  • ime i prezime nastavnika/mentora
  • ime i prezime sudionika
  • razred odnosno dobna skupina unutar koje se učenik/ici prijavljuju
  • naziv skupine učenika
  • ime škole koju učenici pohađaju

Navedeni podaci prikupljaju se u svrhu provedbe natječaja i odabira najkreativnijeg rada te objave rezultata natječaja na web stranici www.modnalasta.com, kao i u tiskanim i digitalnim medijima te na društvenim mrežama.

Ovi podaci bit će objavljeni i dostupni na web stranici natječaja najdulje u periodu od jedne godine od trenutka objave natječaja te će nakon toga biti obrisani.
Organizator se neće koristiti kreativnim radovima koje ne odabere stručni žiri u finalni ili uži izbor.

AUTORSKA I SRODNA PRAVA

Nastavnici/mentori sudjelovanjem u ovom natječaju izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo sudionika natječaja te da nije kopija tuđeg rada, kao i da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Sudionici natječaja i njihovi roditelji/zakonski zastupnici suglasni su da organizator natječaja stječe nad radovima koji budu odabrani u skladu s ovim pravilima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i, prema potrebi, prerade za korištenje u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti sudionika.